Birbirinden güzel ürünler sizi bekliyor. Sizde üye olarak çekilişe katılın.

Gizlilik Sözleşmesi

Ana Sayfa » Gizlilik Sözleşmesi

1 – Taraflar

İşbu sözleşme ve sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olan eklerden EK-1 Gizlilik Hakları, EK-2 Yasaklı Ürünler, EK-3 Kullanıcı Profili Kuralları) oluşan işbu Hersey1tl.com Kullanıcı Sözleşmesi (bundan böyle ‘Kullanıcı Sözleşmesi’ olarak anılacaktır), Hersey1tl.com Site’ye üye olan Kullanıcı arasında, Kullanıcı’nın Site’ye üye olması amacıyla ve Kullanıcı Sözleşmesi’nin, Site’nin bulunduğu elektronik ortamda Kullanıcı tarafından onaylanması anında düzenlenmiştir.

Site’ye üye olarak, Kullanıcı Sözleşmesi’nin tamamını okuduğunuzu, içeriğini bütünü ile anladığınızı ve tüm hükümlerini onayladığınızı kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.

2- Tanımlar

Hersey1tl.com Kampanyalı ürün satışı

Kullanıcı: Site’ye üye olan ve Site’de sunulan Hizmet’lerden, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nde belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişi

Alıcı: Site’de sunulan Hizmet’leri kullanmak suretiyle, Satıcı tarafından satışa arz edilen mal ve/veya hizmetleri satın alan Kullanıcı

Satıcı: Site’de sunulan Hizmet’leri kullanmak suretiyle, hukuken mülkiyetini haiz bulunduğu ve mülkiyet üzerinde tasarrufta bulunabilme hak ve yetkisine sahip olduğu mal ve/veya hizmetleri, diğer Kullanıcı’lara yönelik olarak satışa arz eden Kullanıcı

Site: www.hersey1tl..com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi

Hersey 1tl Hizmetleri (Kısaca “Hizmet”): Kullanıcı’ların Kullanıcı Sözleşmesi’nde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla, hersey1tl.com tarafından, Site içerisinde ortaya konulan uygulamalar

Hersey1tl, Kullanıcı’ların Kullanıcı Sözleşmesi’nde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere, dilediği zaman Hizmet’lerinde değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Hersey1tl tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili olarak Kullanıcı’ların uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar, Hersey1tl tarafından, ilgili Hizmet’in kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu web sayfasından Kullanıcı’lara duyurulur.

Güvenli Hesap: Güvenli Alışveriş Sistemi Hizmet’inin ifa edilmesi için, Hersey1tl tarafından yönetilen Hersey1tl.com nezdindeki havuz hesap

Ürün: Site’de Satıcı tarafından satışa arz edilen her türlü mal ve/veya hizmet

3 – Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

3.1 Kullanıcı Sözleşmesi’nin konusu, Site’de sunulan Hizmet’lerin, bu Hizmet’lerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

3.2 Kullanıcı Sözleşmesi’nin kapsamı, Kullanıcı Sözleşme’si ve ekleri ile Site içerisinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmet’lere ilişkin olarak Hersey1tl.com tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır.

3.3 Kullanıcı Sözleşmesi’nin hükümlerini kabul etmekle, Site içinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmet’lere ilişkin olarak Hersey1tl tarafından açıklanan her türlü beyanı ve bu beyanlara uygun davranacağınızı da kabul etmiş olmaktasınız.

4 – Üyelik ve Hizmet Kullanımı Şartları

4.1 Üyelik, Site’nin ilgili bölümünden, Kullanıcı olmak isteyen kişi tarafından Site’ye üye olmak için gerekli kimlik bilgilerinin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve Hersey1tl tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nde tanımlanan Kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

4.2 Site’ye üye olabilmek için, onaltı yaşını doldurmak ve işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin 5.2 maddesi uyarınca, Hersey1tl tarafından, geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Onaltı yaşını doldurmayan veya yukarıda belirtildiği gibi, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin 5.2 maddesi uyarınca, Hersey1tl tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişilerin Site kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları, Site üyesi olmaları sonucunu doğurmayacaktır.

5 – Hak ve Yükümlülükler

5.1. Kullanıcı’nın Hak ve Yükümlülükleri

a) Kullanıcı, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Site’nin Hizmet’lerinden faydalanırken ve Site’deki Hizmet’lerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Kullanıcı Sözleşmesi’nde yer alan tüm şartlara, Site’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

b) Kullanıcı, Gizlilik Politikasında yer alan hükümler ile birlikte yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer Kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, Hersey1tl’in kendisine ait gizli/özel/ bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Hersey1tl’ten her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

c) Kullanıcı’ların Hersey1tl tarafından sunulan Hizmet’lerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcı’ların sorumluluğundadır. Kullanıcı’ların, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Kullanıcı’ların ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden Hersey1tl’in, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.

d) Kullanıcı’lar, Site dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Hersey1tl, Kullanıcı’lar tarafından Hersey1tl’ye iletilen veya Site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

e) Kullanıcı’lar, Hersey1tl’in yazılı onayı olmadan, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler.

f) Hersey1tl’nin sunduğu Hizmet’lerden yararlananlar ve Site’yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcı’ların, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Kullanıcı, Hersey1tl ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Hersey1tl ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Hersey1tl, Kullanıcı’ların Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Site üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

g) Kullanıcı’lar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından Site’de sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı Hersey1tl’nin, Hersey1tl çalışanlarının veya yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. Hersey1tl, Kullanıcı’lar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

h) Kullanıcılar Site üzerinde yer alan kendi üyelikleri veya tanıdıklarına ait üyelikler arasında para transferini sağlayacak şekilde işlem yapmayacaklarını ve Site’nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunmayacaklarını, aksi halde Hersey1tl’in uğrayacağı her türlü zararı tazmin edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt eder.

ı) Kullanıcı, Site’de gerçekleştirdiği işlemler ile ilgili Hersey1tl’nin ve/veya diğer kullanıcıların yapacağı yazılı bildirimleri, “Bildirimler” ve/veya “Mesajlar” sayfalarından ve/veya sitede kayıtlı e-posta adresinden kontrol etmekle yükümlü olduğunu, aksi durumda uğrayabileceği her hangi bir zarardan Hersey1tl’nin sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

i) Kullanıcı, Hersey1tl’nin Site üzerinden gercekleştireceği her türlü kampanya ve çekiliş kapsamında, kampanyalara ve çekişilere katılmaya hak kazanan kullanıcıların, kullanıcı bilgilerini kampanya ve çekiliş ile ilgili kişi ve kurumlarla paylaşacağını ve bu sebeple Hersey1tl’den her hangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

j) Kullanıcı, Mobil Ödeme sistemini, kendisine veya herhangi bir şahısa ait cep telefonu bakiyesini nakite çevirmek amaçlı kullanmayacağını, böyle bir işlemin manipulasyon olarak değerlendirileceğini, böyle bir işlemin Hersey1tl tarafından tespiti durumunda, Hersey1tl’nin tutarı operatörden tahsil edene kadar bloke edeceğini, Hersey1tl’nin Kullanıcı’nın bu işleminden kaynaklı uğrayacağı her türlü maddi zararı kendisine rücu etme hakkı bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

k) Kullanıcılar, işbu Kullanıcı Sözleşmesinin Site’nin mobil ortam dahil faaliyet gösterdiği her türlü mecrada geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

l) Hersey1tl, Kullanıcıları’na kendi inisyatifleri doğrultusunda, Hersey1tl tarafından yapılacak tanıtım ve bilgilendirme mesajlarını almalarına imkan sağlamaktadır. Kullanıcılar, her türlü bilgilendirme ve tanıtım mesajlarının mobil ortam dahil Site’nin faaliyet gösterdiği her mecrada Hersey1tl tarafından gönderilmesine onay verdiklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

5.2. Hersey1tl’nin Hak ve Yükümlülükleri 

a) Hersey1tl, Site’de sunulan Hizmet’leri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Kullanıcı’ların sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, Kullanıcı’lar da dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Hersey1tl, bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Kullanıcı’lar, Hersey1tl’in talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Hersey1tl tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri, gerekli görüldüğü takdirde, Hersey1tl tarafından yapılabilir. Hersey1tl tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin Kullanıcı’lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Kullanıcı’lara aittir.

b) Hersey1tl, Site üzerinden, Hersey1tl’nin kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere ‘link’ verebilir. Bu ‘link’ler, Kullanıcı’lar tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle Hersey1tl tarafından sağlanmış olabilir ve web sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki ‘link’ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu ‘link’ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya Ürünler veya bunların içeriği hakkında Hersey1tl’nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

c) Hersey1tl, Site’de yer alan Kullanıcı bilgilerini veya üyeliğe ilişkin Kullanıcı bilgilerini, Kullanıcı güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

d) Hersey1tl, Site’de sağlanan Hizmet’ler ve yer alan Ürünler ile ilgili olarak Kullanıcı’lar arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, arabulucu veya hakem sıfatlarıyla görev almaz.

e) Kullanıcı Sözleşmesi’nde belirtilen Yasaklı Ürünler’i ve ilgili mevzuat tarafından satışı yasaklanan Ürünler’i satışa arz artmez. Kullanıcı site görevlilerinden veya yönetiminden Yasaklı ürünlerin satışı için talepte bulunamaz.

f) Hersey1tl, Kullanıcılar arasında site üzerinden gerçekleşen ve Site’nin işleyişine ve/veya Kullanıcı Sözleşmesine ve/veya Site’nin genel kurallarına ve/veya genel ahlak kurallarına aykırı ve Hersey1tl tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajların ve/veya içeriklerin tespit edilmesi amacıyla gerekli içerik ve/veya mesaj taraması yapabilir ve tespit ettiği mesaj ve/veya içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; Hersey1tl, bu mesaj ve/veya içeriği oluşturan Kullanıcı’yı yazılı uyarabilir ve/veya Kullanıcı’nın üyeliğine, herhangi bir ihbar yapmadan, geçici veya kalıcı olarak, son verebilir.

g) Kullanıcı’lar ve Hersey1tl hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur. Kullanıcı Sözleşmesi’nin onaylanması ve uygulanması sonucunda, ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz.

h) Kullanıcı’ların, Site’ye üye olurken sisteme yükledikleri “kullanıcı isimleri” işbu Kullanıcı Sözleşmesi içinde yer alan hükümlere tabi olup, Kullanıcı’ların “kullanıcı ismi”  belirlerken üçüncü şahısların telif hakkı, marka, ticari unvan gibi yasal haklarını ihlal etmemesi gerekmektedir. Kullanıcı’ların işbu madde hükmüne aykırı davranması durumunda, Hersey1tl Kullanıcı Sözleşmesi’ne aykırı bu durumun düzeltilmesini Kullanıcı’dan talep edebileceği gibi dilerse Kullanıcı’ya önceden haber vermeksizin Kullanıcı’nın üyeliğini geçici veya kalıcı olarak iptal edebilir.

ı) Hersey1tl sistemine karşı, herhangi program, otomatik yazılım, manuel program kullanarak veya manuel bir şekilde yapılan her türlü kötü niyetli işlemi (kullanımı) tespit etmesi halinde, bu eylemleri gerçekleştiren kişiler hakkında yasal işlem başlatacaktır.

6 – Yasaklı Ürünler

a) Hersey1tl tarafından Site’de verilen Hizmet’ler kapsamında, bazı Ürünler’in satışa arzı Hersey1tl tarafından yasaklanmıştır. Satışa arzı yasaklanan Ürünler, Site’nin ‘Gizlilik Sözleşmesi’ bölümünde, Yasaklı Ürünler listesinde ve işbu sözleşmenin EK-3 Yasaklı Ürünler bölümünde belirtilmektedir.

b) Yasaklı Ürünler’in Satıcı tarafından Site’de satışa arz edilmesi yasaktır. Yasaklı Ürünler’i satışa arz eden veya talepte bulunan kullanıcı’nın üyeliğine geçici veya kalıcı olarak son verme ve/veya Kullanıcı Sözleşmesi’ni ihbara gerek olmaksızın feshetme haklarını saklı tutmaktadır.

7 – Gizlilik Politikası

Hersey1tl, Kullanıcı’lara ilişkin bilgileri, işbu sözleşmenin EK-2 Gizlilik Hakları bölümündeki düzenlemelere uygun olarak kullanabilir. Hersey1tl, Kullanıcı’lara ait gizli bilgileri, Kullanıcı Sözleşmesi’nde ve Gizlilik Hakları’nda aksine müsade edilen durumlar haricinde, üçüncü kişi ve kurumlara kullandırılmaz.

8 – Diğer Hükümler

8.1. Fikri Mülkiyet Hakları

a) Site’nin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları (Hersey1tl’nin telif haklarına tabi çalışmalar) Hersey1tl’ye ait olarak ve/veya Hersey1tl tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Kullanıcı’lar, Hersey1tl Hizmet’lerini, Hersey1tl bilgilerini ve Hersey1tl’in telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, veya başkasının Hersey1tl’nin Hizmet’lerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez; aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Hersey1tl’den talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır.

b) Hersey1tl’nin, Hersey1tl Hizmet’leri, Hersey1tl bilgileri, Hersey1tl telif haklarına tabi çalışmalar, Hersey1tl ticari markaları, Hersey1tl ticari görünümü veya Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how’a yönelik tüm hakları saklıdır.

c) Kullanıcılar, Hersey1tl’in Marka ve Logosu’nun kullanımına ilişkin kurallara uygun davranacaklarını kabul, beyan ve taahüt ederler.

8.2. Sözleşme Değişiklikleri

Hersey1tl, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni ve eklerini, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Site’de ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı’nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

8.3. Mücbir Sebepler

Hukuken ‘mücbir sebep’ sayılan tüm hallerde, Hersey1tl, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Hersey1tl için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Hersey1tl’ten herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. “Mücbir sebep” terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

8.4. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

8.5. Sözleşmenin Feshi

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı Site’ye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; Kullanıcı’nın üyelik süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır.

Hersey1tl, Kullanıcı’ların işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni ve/veya, Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmet’lere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve Kullanıcı’lar, fesih sebebiyle, Hersey1tl’in uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır:

a) Yasaklı Ürünler olarak belirtilen Ürünler’in kullanıcı tarafından Site’de satışa sunulmasını arz edilmesi ve bu durumun Hersey1tl tarafından tespit edilmesi,
b) Kullanıcı’nın, herhangi bir yöntem kullanarak, Site’nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması,
c) Kullanıcı’nın kendisi için oluşturulmuş Kullanıcı profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması,
d) Kullanıcı’nın üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fillerde bulunması,

9 – Gizlilik Hakları

Hersey1tl’de kişisel bilgilerin gizliliğine önem verilmektedir. Gizlilik ile ilgili uygulamalarımızın Kullanıcılar tarafından anlaşılabilir olması da önemlidir. Bu nedenle kullanıcılarımızın daha kolay inceleyebilmesi amacıyla gizliliğe ilişkin özet bir bilgilendirme sunuyoruz. Daha detaylı bilgi içinse Gizlilik Politikası bölümünü bilginize sunuyoruz.

1. Kayıtlı eposta adresiniz 3. kişilere satılmayacak/kiralanmayacak ve paylaşılmayacaktır. Eposta adresiniz site üzerinde gerçekleştireceğiniz işlemler ile ilgili bilgilendirme, iletişim, size özel teklifler ve kampanya bilgilendirmeleri için kullanılacaktır.

2. Üyelik bilgileriniz ve kişisel bilgileriniz, onayınız dışında, Kullanıcı Sözleşmesi’nde tanımlanan haller haricinde, diğer üyelere ve üçüncü kişilere açılmayacaktır. Ancak bu bilgiler, Hersey1tl sitesinin kendi bünyesinde, müşteri profili belirlemek ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.

3. Kişisel bilgilerinizi, sitede sunulan hizmetlerimizin yürütülebilmesi ya da daha iyi şekilde yürütülmesi amacıyla hizmet verecek olan Dahili Hizmet Sağlayıcıları ile veya gerektiğinde herhangi bir hizmetin sağlanması amacıyla gizlilik sözleşmeleri çerçevesinde diğer sağlayıcılar ile paylaşılabilir.

4. Kişisel bilgilerinizi Gizlilik Politikasına uygun olacak şekilde, işlemlerinizin kolaylaştırılmasına yardımcı olabilmek ve diğer kullanıcıların sizinle iletişime geçebilmesi amacıyla Hersey1tl kullanıcıları ile paylaşılabilir.

5. İdari kurumlar ve cezai soruşturma yürüten adli kurumlar tarafından gelen geçerli talepler doğrultusunda üyelik ve kişisel bilgileriniz, gelen bilgi talebi doğrultusunda paylaşılabilir.

6. Kişisel bilgilerin gizliliğinin sağlanması amacıyla Hersey1tl teknolojik önlemler alacaktır.

10 – Gizlilik Politikası:

Kapsam
İşbu Gizlilik Politikası, www.hersey1tl.com sitesi ile ilgili hizmetler sunulurken, kişisel bilgilerinizin nasıl yönetildiğini anlatmaktadır. İşbu Gizlilik Politikası, www.hersey1tl.com internet sitesi (kısaca Site olarak anılacaktır) ve aynı zamanda Site’nin alt alan adları (subdomain) için de geçerlidir.

İşbu Gizlilik Politikasını ve Hersey1tl Kullanıcı Sözleşmesini kabul etmekle; kişisel bilgilerinizin, işbu Gizlilik Politikasında düzenlendiği şekilde, toplanmasına, saklanmasına, kullanılmasına ve açıklanmasına açıkça onay vermektesiniz.

Kişisel Bilgilerinizin Toplanması
Siteyi kim olduğunuzu söylemeksizin veya herhangi bir kişisel bilgi vermeksizin ziyaret edebilirsiniz. Kişisel bilgilerinizi paylaşmayı seçer iseniz, artık Hersey1tl için anonim bir kullanıcı olmaktan çıkarsınız.Hersey1tl’nin aşağıdaki belirtilen kişisel bilgilerinizi toplayabileceğini ve saklayabileceğini kabul etmektesiniz;

* Elektronik posta adresi, adres/iletişim bilgileri, kimlik numarası ve bazı hallerde (kullanılan hizmete bağlı olarak) banka hesabı numarası gibi finansal bilgiler;

* Sitedeki faaliyetlerinize istinaden, gerçekleşen işlemlere ilişkin bilgiler (satın alma, siteye sizin tarafınızdan oluşturulan veya sizin kullanıcı hesabınıza bağlı olan ürün veya ürün içerikler gibi);

* Kargo, fatura bilgileri veya bir ürünü satın almak veya kargo etmek için sağlamış olan diğer bilgiler;

* Site üzerinden yapılan yazışmalar, geri bildirimler ve Hersey1tl’ye gönderilen mesajlar;

* Bilgisayar/donanım ve bağlantı bilgileri, sayfa görüntüleme istatistikleri, sayfaya gelen ve gidilen trafik bilgileri, ad data/reklam yayınları ile ilgili veriler, IP adresleri ve standart web log bilgisi/standart web günlüğü bilgileri dahil, Siteyi ziyaret etmenizden, Hersey1tl hizmetlerini kullanmanızdan, içerik ve reklamlarımız ile etkileşiminizden doğan diğer bilgiler;

* Kimliğinizi doğrulamak amacıyla veya Hersey1tl’in ilgili politikalarını ihlal ettiğinize dair bir şüphe doğması halinde, sizden ek bilgiler isteyebiliriz (örneğin, adres doğrulamak için kimlik numarası veya fatura gönderilmesi veya listelenen ürünün asıl sahibi olduğunuzu doğrulamak amacıyla bazı ek soruların cevaplanması veya telefonunuza gönderilen tek kullanımlık doğrulama şifresi);

* Demografik ve navigasyon verileri gibi diğer şirketlerden alınan bilgiler;

* Üçüncü kişilerden sağlanan ek bilgiler;

Kişisel Bilgilerinizin Kullanılması
Hersey1tl’in kişisel bilgileri toplamaktaki başlıca amacı, güvenli, sorunsuz, etkili ve kişiselleştirilmiş bir hizmet sağlamaktır. Hersey1tl’in kişisel bilgilerinizi aşağıda sayılan amaçlarla kullanabileceğini kabul etmektesiniz;

* Talep ettiğiniz kullanıcı desteğini ve hizmetleri sağlamak;

* Uyuşmazlıkları ve Sitedeki aksaklıkları çözümlemek;

* Yasaklanma ihtimali olan veya yasaklanmış işlemleri veya kanuna aykırı faaliyetleri önlemek, bulmak ve araştırmak ve Hersey1tl Kullanıcı Sözleşmesi’ni uygulamak;

* Hizmetleri, içerikleri ve tanıtımlarımızı kişiselleştirmek, ölçmek ve geliştirmek;

* Hersey1tl’e ilişkin hizmetleri, hedeflenen pazarlama, hizmet güncelleştirilmeleri ve promosyon teklifleri ile ilgili sizlere bilgiler vermek;

* Elektronik posta ile pazarlama amaçlı tanıtımlar göndermek; (Tanıtımlarının gönderilmemesi ile ilgili talimatlar gönderilen elektronik posta da yer almaktadır)

* Bilgileri doğruluğunu teyit etmek amacıyla karşılaştırmak ve bu bilgileri üçüncü kişiler ile doğrulamak

Kullanıcı Hesabının Güvenliği

Şifreniz, kullanıcı hesabınızın anahtarıdır. Özgün numaralar, harfler ve özel karakterler kullanınız ve Hersey1tl şifrenizi hiç kimse ile paylaşmayınız. Şifrenizi veya kişisel bilgilerinizi başkalarıyla paylaşmanız halinde, hesabınız adına yapılan tüm eylemlerden sizin sorumlu olacağınızı unutmayın. Şifreniz üzerindeki kontrolünüzü kaybetmeniz, kişisel bilgileriniz üzerindeki kontrolünüzü kaybetmenize yol açabilir ve dolayısıyla sizin adınıza başkaları tarafından gerçekleştirilen ve hukuken bağlayıcı işlemlerin muhatabı olabilirsiniz. Bu nedenle şifrenizin güvenliğinin herhangi bir nedenle tehlikeye girmesi halinde, derhal Hersey1tl’ye bildirimde bulunmalı ve şifrenizi değiştirmelisiniz.

11 – Yasaklı Ürünler

Aşağıda listelenen ürünlerin Hersey1tl’de satışı yasaktır. Satışı yasak olan ürünleri talepte bulunmak ve satışını arz etmek isteyen kullanıcının hesapları silinebilir.

  • Airbag ve ekipmanları
  • Alım-Satımı devlet iznine tabi olan ürünler
  • Alkollü içecekler
  • Karaf, boş şişe, boş minyatür şişe gibi alkollü içeceklerle ilgili koleksiyon ürünlerinin, şarap ve bira yapımında kullanılan malzemelerin satışı serbesttir.
  • Ateşli silahlar ve bıçaklar
  • Koleksiyon özelliği olan, en az 50 yıl önce üretilmiş kama, hançer, süngü ve kılıçların satışı serbesttir.
   Mutfak gereci olarak yemek hazırlamada kullanılan, et, balık, tavuk, ekmek, peynir ve sebze kesme/doğrama bıçaklarının satışı serbesttir.
   Eskrim spor dalında kullanılan kılıçların satışı serbesttir.
  • Askeri teçhizat
  • 50 yıldan daha eski olan, ateşli silahlar kapsamında olmayan askeri malzemelerin satışı serbesttir.
  • Canlı hayvan
  • Tatlı su veya deniz akvaryumu balıkları, yosun, mercan gibi akvaryum canlılarının satışı serbesttir.
  • Çalıntı mallar, seri numarası çıkarılmış ürünler
  • Dinleme cihazları
  • Etkinlik biletleri
  • Etkinlik Biletleri bazı şartlar çerçevesinde Hersey1tl’de satılabilir.
   – Ürün açıklamasında etkinliğin yerini, tarihini ve saatini net olarak belirtmeli, biletin ne zaman gönderileceğini, ne zaman alıcıya ulaşacağını yine net bir şekilde yazmalıdır.
  • Hisse senedi, tahvil, bono
  • Koleksiyon özelliğine sahip kıymetli kağıtlarla, faaliyeti durmuş veya geçerliliğini yitirmiş eski hisse senedi ve tahvillerin satışı serbesttir.
  • İnsan organları
  • Saç (peruk veya postij dahil) ve/veya sağlık kuruluşlarında kullanılabilecek iskelet, kafatası satışı serbesttir.
  • Kaçak ve ithalatı yasak ürünler
  • Kopya ve bandrolsüz ürünler
  • Kültür ve tabiat varlıkları
  • Maymuncuk ve kilit açıcılar
  • Promosyon ürünleri
  • Pornografik içerikli malzemeler
  • T.C. Kültür Bakanlığı’ndan bandrol almış VCD, DVD formatındaki filmlerin satışı serbesttir.
   Herhangi bir kataloğun, kitabın veya yayının içeriğinde küçük veya sadece belirli bir bölümü oluşturan (tamamını kapsamayan) cinselliğe yönelik materyallerin satışı serbesttir.
   Sanat eserleri ve koleksiyon malzemelerinde (resim, heykel, figür, kartpostal, dergi v.b.) kullanılan görsellerin satışı serbesttir.
  • Radar dedektörleri
  • Reçeteli ilaçlar & Vitamin hapları
  • Resmi kıyafetler ve üniformalar
  • Sahte veya Replika ürünler
  • Şans oyunları biletleri
 1. Altın-Maden Dedektör cihazları
 2. Toplu elektronik posta adresi listeleri
 3. TV şifreli yayın çözücüler
 4. Tütün mamülleri & Elektronik sigaralar
 5. Bu ürünlerle ilgili olabilecek koleksiyon ürünlerinin (tabaka, tütün kutusu, sigara paketi, nargile gibi) satışı serbesttir.
  Pipo ve pipo kullanımına yönelik gereçlerin satışı serbesttir.
 6. Uyuşturucu maddeler
 7. Ürün vasfına sahip olmayan listelemeler
 8. Yanıcı ve patlayıcı maddeler
 9. Yasaklı yayınlar
 10. AYRICA;
  5651 sayılı yasanın 8. maddesinde yer alan;
  – İntihara Yönlendirme,
  – Çocukların Cinsel İstismarı,
  – Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırma,
  – Sağlık için Tehlikeli Madde Temini,
  – Müstehcenlik,
  – Fuhuş,
  – Kumar Oynanması için Yer ve İmkân Sağlama,
  – Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar ve site içi mesajlaşma sisteminde bu konu hakkında yazışmaların tespiti halinde,ilgili içeriğe ve niteliğe sahip ve bu konuda yeterli şüpheye sahip olan içeriğin tespiti durumunda kullanıcı engellenebilir ve içeriği oluşturanlar hakkında yasal mercilere başvurularda bulunulabilir.

  12 – Kullanıcı Profili

  Hersey1tl kullanıcı profili, Kullanıcı’ların Site içerisindeki alışveriş işlemlerinin özeti niteliğindedir. Kullanıcı profilleri Hersey1tl’nin en önem verdiği unsurlardan biridir. Hersey1tl, kullanıcı profillerinin kötüye kullanılmaması ve kullanıcıların profillerinin şeffaf olması açısından bazı kurallar koymuştur.

  • Hersey1tl’de sahte kullanıcı açmak kesinlikle yasaktır.
  • Hersey1tl’de kullanıcıların birbirleri hakkında argo veya küfür içeren yorumlar yapması yasaktır. Aksi taktirde ilgili yorum ve yorum yapan kullanıcının üyeliği silinebilir.
  • Hersey1tl’de kullanıcılar kendi aralarında sadece Hersey1tl mesajlaşma sistemi aracılığıyla iletişim kurabilirler. Bu mesajlarda iletişim bilgisi vermek ve istemek kesinlikle yasaktır. Bu kuralın ihlali durumunda ilgili kullanıcının listelemeleri iptal edilebilir ve üyeliği silinebilir.

Genel

Gizlilik Politikasında yer alan koşulları Sitede yayınlanmak suretiyle her zaman değiştirilebiliriz. Değiştirilen koşullar, Sitede yayınlandıktan sonra geçerlilik kazanır. Bu nedenle Sitedeki ilgili sayfa ve bölümleri düzenli olarak takip etmeniz gerekir. Yardım – Blog Sayfalarımızda sorularınızın cevaplarını bulamadığınızda, İletişim bölümünde Bize Ulaşabileceğiniz Numara,Mail,Mesaj bölümlerini kullanarak Destek Birimi ile irtibata geçebilirsiniz.

24 Mayıs 2018

İlgili Terimler :

SIK SORULANLAR

1

Bu site güvenlimi ?Hersey1tl.com sistemine dahil olan kullanıcılara sunduğumuz hizmeti,...

2

Kazanılan ürünün kargosu ne zaman gönderilecek ?Hersey1tl.com sistemine dahil olan kullanıcılar, kazandıkları ürünlerin...

3

Kazandığım ürünün kargo ücretini kim ödeyecek ?Hersey1tl.com sistemine dahil olan kullanıcılar, kazandıkları ürüne...